Veelgestelde vragen & antwoorden

Alle leden van het NSPV  :  actief, oprustgesteld, weduwe(naar) of sympathiserend.

Alle leden van de ACMP :  actief, oprustgesteld, weduwe(naar) of sympathiserend.

Al het actieve militaire personeel

 

Opgelet : Hospitalisatieverzekering : de aansluiting moet voor de leeftijd van 65 jaar gebeuren.

Door ons het(de) formulier(en) voor aansluiting (beschikbaar op deze website => documenten), ingevuld en ondertekend terug te sturen (per post, per email of per fax)

De aanvang van de waarborgen kan het snelst ingaan de dag na ontvangst van het (de) document(en) voor aansluiting.

Alle gelijkaardige lopende verzekeringen moeten door lid (/verzekeringsnemer) tijdelijk opgezegd  worden, rekeninghoudend met de wettelijke vooropzegtermijn (meestal 3 maanden voor jaarlijkse vervaldatum per aangetekend schrijven gericht aan de verzekeringsmaatschappij)

Uitzondering : De Familiale-, de Assistance en/of de Hospitalisatieverzekering, onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij Ethias, worden automatisch stopgezet bij aanvang van de gelijkaardige verzekeringen via Cover. Het eventuele ongebruikte deel van de betaalde premie wordt door Ethias terugbetaald.

Dodelijke Ongeval  : deze verzekering is cumuleerbaar met andere gelijkaardige verzekeringen.

Ja, maar niet altijd. De  vrijstelling is enkel van toepassing wanneer de verzekerde gekozen heeft voor een opname in een  éénpersoonskamer. Deze bedraagt 75 € per verzekerde per kalenderjaar.

Er is geen vrijstelling in het kader van een ernstige ziekte opgenomen in de lijst van de polis.

Ja, via uw Brand/Diefstalverzekering Vivium 53 63 593.

De maatschappij Vivium waarborgt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden  als huurder of gebruiker zouden kunnen oplopen  voor stoffelijke schade veroorzaakt aan het vakantieverblijf (hotel inbegrepen) met inbegrip van de inboedel voor zover de huur- of gebruiktijd geen 90 dagen per verzekeringsjaar overschrijdt.

Hiervoor kan u via Cover Risk Management een attest van verzekering bekomen.

Ja, dit dien je ons schriftelijk per email, fax of brief te melden, met de volledige gegevens van de studentenkamer en de begin- en einddatum van de huurperiode.

De maatschappij Vivium waarborgt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden zouden kunnen  oplopen als huurder of gebruiker voor stoffelijke schade veroorzaakt aan de al dan niet gemeubelde studentenkamer die het kind van de verzekeringsnemer, dat bij hem gedomicilieerd is, In België omwille van zijn studies huurt of gebruikt met inbegrip van de inboedel. De waarborg wordt uitgebreid tot de schade aan de verzekerde inboedel dat in dit logement werd ondergebracht.

Verzekerde bedragen  polis Vivium 53 63 593 (Abex 744)

Huuraansprakelijkheid :€ 117.974

Verzekerde verplaatste inboedel :€ 11.797

Ja. In het kader van de Brand/Diefstalverzekering Vivium 53 63 593, moet je dit schriftelijk aangeven met de melding van hun waarde exclusief BTW. U dient te bepalen of het aan-het-hoofdgebouw verankerde zonnepanelen betreft of niet.

Enkel de zonnepanelen die verankerd zijn aan het hoofdgebouw, zijn zonder vergoedingslimiet gedekt tegen glasbraak, storm, hagel, inwerking van elektriciteit, blikseminslag en botsing (voor zover het maximum tussenkomstkapitaal “Brand” volstaat. Deze bedraagt 408.044 €, gebouw en inboedel gemengd= heropbouwwaarde – Abex 744). Ook diefstal ( tot 16.866 € – Abex 744) en vandalisme aan de zonnepanelen is gedekt in overeenstemming met de voorwaarden van de polis.

Voor de zonnepanelen die niet verankerd zijn aan het gebouw (bvb zonnepanelen met ballaststenen op een plat dak, in de tuin…) is het mogelijk deze te verzekeren mits een bijkomende premie.

Als oprustgestelde mag u alle verzekeringen behouden, ook de hospitalisatieverzekering.

Voor info : bij het overlijden van de verzekeringnemer mag de weduwe(naar) de verzekeringen overnemen.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem gerust contact op en stel ons persoonlijk uw vraag. We staan je graag te woord.

Contacteer ons

Bescherming verzekerd

Actief als militair? Cover staat als verzekeringsagent in voor de optimale bescherming van militairen en hun gezin.

Contacteer ons

Ons team is op weekdagen telefonisch bereikbaar tussen 09u00-12u30 en 13u30 - 15u00.
Fax: 02 647 08 72

+32 2 612 81 41

COVER risk management NV
Romboutsstraat 1 bus 1
1932 Zaventem
info@coverzaventem.be

BE97 3751 0091 5849

Bij COVER risk management zijn we
bewust bezig met ecologie.